top of page

烘培材料名稱

上網周圍睇食譜係我嘅日常,但有時睇到唔同地方稱呼自己嘅食材用唔同名。所以整咗個表同大家分享吓~ 買材料嘅時候都唔會搞錯啊嘛~😄點樣打個啱用嘅忌廉?:bit.ly/2TOgz4I


想第一時間睇到更多食譜同煮食 tips,記得 Like 我個 Facebook Page 同 Instagram 啦~

28 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page