top of page

炭燒牛肉飯素
今日同大家推介呢個炭燒牛肉飯素,其實我都唔知呢個係唔係叫做飯素,因為佢唔係拌飯,但係係直接用嚟整飯糰用嘅!不過無論如何,呢個係真係好味!平時我好少買飯素因為我多數係食粥先至會用飯素。整飯糰我又會直接加餡料入去,例如蒲燒鰻魚/鯖魚,油浸沙甸魚,吞拿魚沙律,牛肉,三文魚漬等等。


有一日終於有機會行到 Don Don Donki,(以前入過去兩次,都覺得好似行花市咁,我怕人多,所以兩次入到去都即刻搵出口離開。)呢次可能下午 2-4 時段唔多人,所以行左一陣,買左 d 拉麵,同埋買左兩包飯糰飯素。


今日第一次食呢個飯素,又真係幾好味,開頭以為普通燒牛肉味,裡面d 一粒粒我放左一粒落口,感覺好似炭燒牛肉味,睇真d原來個包裝真係花炭燒牛肉味!佢嘅建議用量係每160克放7克。但我煮左 1 杯米(兩碗)到曬成包落去先覺得好好味!


抵唔抵食就見仁見智啦,不過試下亦無妨。

10 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page