top of page

【好味推介】味噌釀蟹蓋甲羅燒

話說尋晚去咗拉麵店食咗一個蟹味噌餃子,平日唔鍾意食蟹膏嘅我,竟然停唔到手。用嚟點完餃子,就點炸蝦,點完炸蝦,又點雞塊。呢個真係值得推介!

返到屋企,因為手機提我要更換屋企個 water filter 濾芯,所以上網買濾芯嘅時候,又順便買急凍虎蝦嘅時候,就見到呢個熟口熟面嘅蟹蓋。原來係同一樣嘢!!買返屋企焗咗佢,點薯條,餃子送啤酒一流~ 講起都流口水🤤~

20 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page